تلاش در صعود زمستانی سه شاخ جوپار15و16 بهمن 1394

61

«جوپار جشن جاویدان»

برای زمستان سال جاری(1394) صعود زمستانی سه شاخ جوپار برنامه ریزی و تاریخ احتمالی آن با همنوردان این برنامه هماهنگ شده بود.با تعیین زمان اجرای برنامه در روزهای پنجشنبه و جمعه(پانزدهم و شانزدهم بهمن ماه) و پایان مهلت اعلام آمادگی همنوردان،آنچه قطعی شد،اجرای برنامه ای دو نفره(اینجانب و محمد دارابی نژاد) بود.سیاهه ملزومات این برنامه را تنظیم ، برای هم ایمیل نموده و قرار جلسه ای حضوری با هدف برنامه ریزی دقیق این برنامه را هماهنگ نمودیم.

دو روز مانده به روز اجرا، وحید طی تماس تلفنی آمادگی خود را برای حضور و همراهی در این برنامه اعلام نمود.نتیجه اینکه در جلسه ای سه نفره مقدمات اجرای برنامه، مورد گفتگو و تحلیل قرار گرفت.چهار نوبت صعود زمستانی وی به سه شاخ جوپار،پشتوانه فنی خوبی برای ما بود.

بامداد پنج شنبه با خودرو هماهنگ شده،در قالب تیمی سه نفره راهی دهانه قناتغستان شدیم و بارش خفیف برف از هفت باغ آغاز شد.پیش بینی هوا را از سایت های معتبر گرفته بودیم و می دانستیم که بارشی پراکنده در بین ساعات 8 تا 10 صبح پیش رو داریم و پس از آن تا پایان روز جمعه(پایان بازه زمانی اجرای برنامه) از هوای مناسب و آسمان صاف برخورداریم.ساعت 6 صبح به دهانه قناتغستان(دروازه اصلی ورود به کوهستان جوپار) رسیدیم.بارش ادامه داشت و  زمین سپیدپوش بود.

13

شادان و پرانرژی عکسی به یادگار برداشته،هماهنگی زمان احتمالی بازگشت و با راننده خداحافظی نمودیم. پیمایش پیاده آغاز شد.حدود ساعت 9 به راهرو رجب رسیدیم و همانگونه که انتظار می رفت ،رخ متفاوت آن پیش رو قرار گرفت.سپید پوش و لغزنده.

56

مسیر صخره ای را در بازه زمانی حدود 30 دقیقه تا نقطه امن بالادست راهرو صعود نمودیم.راهنمایی وحید در استفاده از سخمه کلنگ و یاری گرفتن از گیره های ریز در این صعود کارساز بود.7 9

مسیر را ادامه داده و با قرار گرفتن بر ورودی گذر دره خرپران،بار دیگر سنجیده و ایمن فرود و فراز گذر این دره را به انجام رساندیم.آسمان نیز گاه صاف و گاه ابرناک با بارشی پراکنده و خفیف بود.با ورود به کوش کوهستان مسیر منتهی به قیف را از دوراهی نرسیده به جان پناه پی گرفتیم.رخ شمالی دیواره های کوهستان نیز از مه درآمده و فضایی رویایی را به نمایش گذاشته و ابرهای تنیده بر ستیغ های بالادست،روح و جان را صفایی غیرقابل وصف می بخشید.

511310141716 15حدود ساعت 12 در بادپناه صخره ای نزدیک ورودی قیف،زمانی برای خوردن ناهار ،کمی استراحت و همچنین، پوشیدن گتر در نظر گرفته شد.مدتی بعد راه را پی گرفته و از کناره سوی غرب وارد قیف شدیم.برف نرم و ارتفاع نسبی آن،سرعت گام برداری را می کاست و انرژی بیشتری برای پیشروی می گرفت.قرار را بر تعویض نوبتی سرقدم جهت برفکوبی گذاشتیم و ساعتی بعد به برف نسبتاً سفت برخوردیم.زمانی را برای نصب کرامپون ها در نظر گرفته و نصب نمودیم.

5319

اندک بارش های هفته گذشته برفی لخته ای را شکل داده بود و گام برداری سنجیده و ویژه خود را می طلبید. برای محمد و اینجانب،با وجود گذراندن دوره یخ و برف مقدماتی،نخستین تجربه میدانی گام برداری با کرامپون بود.راهنمایی های وحید در چفت نمودن و استقرار محکم آنها بر کفش ها تعیین کننده بود.  خوشبختانه بدون کوچکترین آسیبی به پوشاک و یا پای خود از آنها استفاده نمودیم.اصول گام برداری های ویژه مسیر یخ و برف را نیز در دوره یخ و برف آموزش دیده بودیم و به خوبی اجرا نمودیم.

برآورد برنامه،شب مانی بر فراز قیف و یا چهارگردنه بود.شرایط بارش امروز و وجود برف نرم در قیف برنامه را دچار تغییر نمود و ساعتی مانده به غروب،چادر را بر فراز صخره ای مناسب و مکانی ایمن از فرود احتمالی بهمن، در کناره قیف برپا نموده و مقدمات شب مانی را فراهم نمودیم.شبی زیبا و خاطره انگیز شد.

با توجه به وضعیت احتمالی ریزش بهمن در ادامه مسیر منتهی به سر قیف،قرار را بر حرکت در روشنایی کامل و ادامه پیمایش را از هر نقطه،واگذار به شرایط لحظه ای و یا وضعیت زمانی با توجه به میزان پیمایش باقیمانده گذاشتیم.با این هدف ساعت 4 صبح روز بعد بیدار شده و مقدمات برنامه صعود را به انجام رساندیم.آب کردن برف و پر نمودن فلاسک های آب جوش و خوردن صبحانه ای مقوی و حدود ساعت 7 صعود آغاز شد.جریان باد قرار گرفته در مجرای قیف محسوس و امری طبیعی بود.گام برداری در برف نرم به طور سنجیده ادامه داشت.

20 21 22 25

فرود جریان خروشان توده برفهای بالادست در گودی کف قیف فضایی زیبا رقم می زد و ما ضمن لذت از چنین رخدادی،همچنان بر کناره های نسبتاً ایمن،گام بر می داشتیم.

حدود 200 متر مانده به سر قیف،در فضایی میدان مانند میان ستیغ های کناره،پهنه ای نسبتاً بزرگ قرار دارد که از کناره ها رو به پایین،زاویه ای حدود 100-110 درجه ساخته و با شیب فزاینده (میانگین 35 -45 درجه) با فاصله 50 تا 70 متر رو به چشمه زاویه در پایین دست،مخروطه افکنی وارونه و کاو مانند(معکوس و مقعر)شکل داده است.

حدود 9 به این نقطه رسیدیم و ضمن گام برداری صدایی شبیه ترک برداشتن تکه ای الوار به گوش رسید.نگاهی به اطراف انداخته و خط شکست احتمالی توده برف را جستجو نمودیم.خطی به طول حدود 15 تا 20 متر در سوی راست و مقداری کمتر و البته ظریف تر در سوی چپ شکل گرفته بود.میانگین فاصله ما از هم حدود 10-15 متر بود.نگاهی به هم انداخته و با ایما و اشاره، گام برداری بسیار آرام و رسیدن به صخره ای ایمن در حدود 10 متر بالاتر را هدف قرار دادیم.به هر صورت ممکن و در این شرایط هیجان افزا،عکسی به یادگار از این وضعیت برداشتم.خود را به طور ذهنی،برای واکنش سنجیده و به موقع در صورت ریزش و سقوط احتمالی آماده ساخته بودیم.خوشبختانه نریخت و از خطر جستیم!

26 28

شیب نسبتاً تند منتهی به سر قیف را پشت سر نهاده و در ساعت 10:30 پیمایش قیف به پایان رسید.کرامپون ها را از کفش جدا نموده و در کوله نهادیم.وضعیت ادامه برنامه را به سر قیف و شرایط زمانی واگذار نموده بودیم و حال به اجماع،وضعیت موجود در زمان رسیدن به شاخ شکسته را تعیین کننده دانستیم.در بادپناهی مناسب با آب های گرم داخل فلاسک ها قهوه ای آماده ساخته و خوردیم.گفتگو درباره خط شکست داخل قیف و تجسم شرایط احتمالی پس از آن، شیرینی این لحظات همراه با نوشیدن قهوه بود.برفی بر روی چراغ گاز آب نموده و فلاسک ها را دوباره پر نموده و راه را پی گرفتیم.

پهنه برف قرار گرفته بر سر راه مسیر زمستانه(شن اسکی) منتهی به شاخ شکسته سرعت پیشروی را کمی کند نمود و در ساعت 12:30 به شاخ شکسته رسیدیم.قله اصلی پیش رو بود و زمان مناسب به پایان رسیده بود.بدون هدر دادن زمان باقی مانده،عکس های یادگاری را گرفته و سریعاً راه بازگشت را در پیش گرفتیم.دلیل این امر فرود ایمن از قیف و به ویژه منطقه بهمن خیز آن بود.برآورد اختصاص زمان احتمالی برای پیشامدی ناخواسته در قیف را نیز مد نظر داشتیم.

UntitledUntitledدر سر قیف دوباره کرامپون ها را نصب نموده و منطقه حادثه خیز را با پیشنهاد و پیشاهنگی وحید و شیوه سر خوردن و رعایت فاصله حدود 80-100 متر نسبت به یکدیگر، به طور سنجیده و ایمن فرود آمدیم.ساعتی مانده به غروب به محل شب مانی رسیده و کوله های اصلی را که آغاز صبح امروز کاملا بسته و آماده نموده بودیم خارج نموده،چادر را جمع و در یکی از کوله ها نهاده و راه خروج از قیف را در پیش گرفتیم.در روشنایی کامل از قیف خارج شدیم.

30

32 34

60

دره خرپران و راهرو رجب را در تاریکی پشت سر گذاشته و با هماهنگی انجام شده با راننده صبور و محترم،با رسیدن به خروجی دره قناتغستان،کوله ها را درون خودرو نهاده و راه کرمان را در پیش گرفتیم.چای خوش طعم را میهمان راننده بودیم .گفتگو و شوخی های مربوط به اجرای این برنامه،فضای حاکم بر این دقایق تا رسیدن به کرمان بود.با رسیدن به کرمان از یکدیگر خداحافظی نموده و خود را به دیدار در روز و روزگاری دیگر امیدوار نمودیم؛و «همینطور دیدار دوباره و زمستانی سه شاخ جوپار».

همنوردان: محمد دارابی نژاد،وحید افشارمنش،کامران حسین خانی

سرپرست برنامه : وحید افشار منش

GPS و کروکی مسیر: محمد دارابی نژاد

گزارش و عکس: کامران حسین خانی

6 نظر

 1. درود فراوان به کامران و محمد عزیز
  شادی و لذت همراهی با شما بزرگواران همچون برنامه های گذشته افتخاری دیگر برای اینجانب بوده و هست و با آرزوی برنامه ی زیبایی دیگر برایتان شادمانی و سلامتی خواستارم

 2. درود بر وحید و محمد عزیز
  برای من هم این همراهی مایه افتخار بود..برنامه ای زیبا و خاطره انگیز شد…ممنون از وحید بابت یادآوری نکات فنی ویژه این برنامه
  بهترین ها را برای همنوردان خوبم خواهانم
  تندرست و شادان باشید

 3. درود بر وحید و کامران
  برای من هم در کنار شما دوستان بودن مایه افتخار است.
  وحید که سمت استادی را برایم یرک می کشد. و کامران که نقطه قوت قلب من در برنامه های کوه و جکم یار بر وفق مراد در زندگی را برایم دارد.شاد باشید
  یک جام شراب صد دل و دین ارزد
  یک جرعه می مملکت چین ارزد
  جز باده لعل نیست در روی زمین
  تلخی که هزار جان شیرین ارزد

 4. درود به محمد و وحید وکامران عزیز

  تبریک به شما به خاطر اجرای صعودی زیبا و ایمن.پایدار باشید

  • درود فرهادجان
   ممنون از محبت شما…در این برنامه همگی به یادت بودیم و امیدوارم
   در سال بعد،صعودی سنجیده و ایمن به این قله زیبا داشته باشیم
   با آرزوی بهترین ها

 5. درود بر وحید و کامران
  برای من هم در کنار شما دوستان بودن مایه افتخار است.
  وحید که سمت استادی را برایم یدک می کشد. و کامران که نقطه قوت قلب من در برنامه های کوه و حکم یار بر وفق مراد در زندگی را برایم دارد.شاد باشید
  یک جام شراب صد دل و دین ارزد
  یک جرعه می مملکت چین ارزد
  جز باده لعل نیست در روی زمین
  تلخی که هزار جان شیرین ارزد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Scroll To Top