گزارش برنامه صعود به “قله گلچین”

گزارش برنامه صعود به “قله گلچین”

آبان ماه 1393

9

رشته کوه پلواربا درازای 150 کیلومتر از منطقه درختنگان کوهپایه کرمان آغاز و تا ابارق بم ادامه می یابد.از گیاهان،شُنگ کوهی و مَفَروح(زَرُو)(ZARROW) و از جانوران،پلنگ، آهو و پازَن(کل و بز) در این منطقه نمودی ویژه دارند.این کوهستان پهناور در سوی شرقی مرکز استان(شهر کرمان) قلل متعددی را در بر گرفته که هرکدام از ویژگی خاص خود برخوردارند.

برنامه صعود قله گلچین از مهرماه 1392 و از لحظه قرار گرفتن بر قله پلوار(تُنپ) در ذهن ما جای گرفت.رخ یال سنگی شمالی-غربی و طولانی منتهی به این قله، حس ماجراجویی همراه با خطر کردن نسبی را در روان بر می انگیزد.اواخر تابستان(شهریور) سال جاری بود که برای دیداری دوباره با منطقه پلوار و همچنین صعود و به انجام رساندن یکی دیگر از 4000 متری های دوازده گانه کرمان ،برنامه صعود این قله در تقویم پاییزه قرار داده و بهترین زمان آن با توجه به موقعیت فصلی،اواخر آبان ماه در نظر گرفته شد؛هر چند دایره روشنایی روز در این فصل،خود عاملی محدود کننده است. اما به لحاظ زمانی،موقعیتی است که نه سرمای آنچنانی دارد و نه بارش مختل کننده؛ از سویی دیگر، جریان بادهای بین فصلی به حداقل رسیده که این امر،با توجه به موقعیت جغرافیایی، در صعودهای منطقه پلوار، موردی تعیین کننده است.این کوهستان با پهنای نسبتاً زیاد ، دیواره های بلند و گاه غافلگیر کننده و همچنین چینه های الوار مانند خودکه هرکدام به نوعی بر هیبت و زیبایی هرچه بیشتر آن می افزاید، دژ نگهدارنده شهر کرمان از وزش بادهای خشک بیابان های شرقی استان و دشت لوت می باشد.اختلاف ارتفاع پهنه های دو سوی این کوهستان(پهنه های پست شرق و دشت مرتفع غربی که شهر کرمان بر آن قرار گرفته) ،یکی دیگر از عوامل زمینه ساز وزش بادهای نسبتاً تند فصلی و بین فصلی در ارتفاعات این کوهستان است.

12 11

درتدارک مقدمات این برنامه،مشورت با برخی دوستان کوهنورد و باتجربه(آقایان مجید باغینی پور و محمدحسن پورشیخعلی) پیش از برنامه ریزی صعود(شهریورماه) انجام شد.جناب آقای باغینی پور در همان روزها، تصویری نشانه گذاری شده بر عکس هوایی مسیر صعود- البته از مسیر یال سنگی شمالی/ غربی مابین قله پلوار و گلچین– را برایمان فرستادند که بسیار کمک کننده بود؛با سپاس از این دوستان.همچنین گزارشی نسبتاً خوب از وبلاگ گروه کوهنوردی مس سرچشمه نیز در صعود از مسیری متفاوت(غربی-جنوبی) در سال 1386 را از نظر گذراندیم.به موازات،مرور تصاویر هوایی از GOOGLE EARTH  و تهیه مختصات نقاط انتخابی و برآورد نسبی طول مسیر نیز انجام پذیرفت.

1 2
با هماهنگی انجام شده،در قالب گروهی چهار نفره در ساعت 10 صبح پنج شنبه 30 آبان 1393 از میدان سرآسیاب کرمان با کرایه یک دستگاه خودرو سواری پژو راهی منطقه سکنج شدیم.ساعت یازده به نقطه آغاز برنامه رسیده،با راننده برای زمان برگشت فردا هماهنگ نموده،کوله ها را بر دوش انداخته و راه دره را در پیش گرفتیم.دره را پیموده و پس از آخرین حوضچه سنگی(نقطه پایان پیمایش های یک روزه) با عبور از داربستی چوبی و کوچک با طول 3 متر و عرض حدود 50 سانتی متر،نخستین دست به سنگ جدی را در پیش داشتیم؛مسیری به طول تقریبی 3 متر که بایست به گونه دست به سنگ و اصطلاحاً “کمر بُر”(TRAVERSE) پیموده شود.با ادامه مسیر در ساعت 14:30 دقیقه به دوراهی رودخانه رسیدیم که حفره سنگی مسیر در سوی غربی،نشان آن است.مسیر جنوب غربی به شمال شرقی دو راهی جریان آب را پی گرفتیم.در آغاز این مسیر قله ای نسبتاً بلند در منتهی الیه یال سنگی سترگ پلوار به گلچین(معروف به تیغه های زندگی) خودنمایی می کند که در نگاه نخست و با توجه به موقعیت قله اصلی و برف پوش بودن اندک رخ آن در این زمان،گلچین می نمود؛در صورتی که اینگونه نبود و این قله غلط انداز،یکی از قلل فرعی حدود3700 متری سوی غرب قله گلچین است.

با ادامه مسیر یاد شده در ساعت 15 به محل معروف به “جنگل سوخته” رسیدیم.محل درج شده رایج شب مانی برای صعود قله گلچین.بیدستان و نیزار انبوه این مکان،آخرین نقطه برداشت آب مورد نیاز برای اجرای برنامه فرداست. هر کدام حدود 4 لیتر آب برداشته و در کوله ها جای دادیم.ناهار را صرف نموده و برای اجرای بهتر برنامه فردا،با مشورت دیگر همنوردان، تصمیم بر این شد که تا روشنایی هست،مسیر را ادامه داده و در نقطه ای  مناسب از یالهای پیش رو در برنامه فردا، شب مانی را تدارک ببینیم .15:30 با انتخاب مسیر صعود فردا از یال های جنوبی-غربی مسیر را ادامه دادیم.راه را از کناره رودخانه فصلی و خشکیده،رو به دیواره ها و یالهای سوی شرق ادامه دادیم.ساعت 16 به آغاز شیب یکی از یالهای فرعی مسیر قله،با شیب متوسط 40-50 درجه رسیدیم.مسیر شبه شن اسکی و پاره ای اوقات صخره ای آن، پیمایش را در انتهای برنامه روز نخست کمی خسته کننده بود.با غروب خورشید،در ساعت 17 در میانه های یال یاد شده،مکانی مناسب انتخاب شد(ارتفاع 3200 متر)؛چادرها را برافراشته،تعویض لباس نموده و لوازم خواب را آماده کرده و برای زمانی کوتاه،با هدف تجدید قوا آرام گرفتیم.با هماهنگی قبلی، برنامه آتش بازی را تدارک دیده بودیم و ملزومات آن خریداری شده بود!…این حرکت،بیشتر با هدف دور نمودن حیوانات وحشی بعضاً خطرناک انجام پذیرفت؛به خصوص در گروه های کم جمعیت.در یکی از چادرهای دوگانه گردهم شام را صرف نموده و پس از گپ و گفت های دوستانه،برنامه پیش رو مورد گفتگو قرار گرفته و با اعلام بیدارباش 5 صبح فردا، در ساعت 21 در کیسه خواب ها آرام گرفتیم.نگران وزش باد نیز بودیم و خوشبختانه تا نیمه شب، تآثیر آنچنانی بر خواب ما نداشت؛از نیمه های  شب، باد گهگاه صدای چادر را درآورده و خواب را مختل می نمود.با این وجود،با توجه به شرایط این منطقه، شب بسیار آرامی داشتیم.

3

5 صبح فردا بیدار شده و 5:30 راهی قله شدیم.ساعت 7 بر فراز گردنه رخ نمای قله اصلی قرار گرفتیم. رخ غربی قله گلچین، در دوردست پیش رویمان بود.قله غلط انداز(حدود 3700) هم در فاصله یک ساعتی ما بود! با توجه به وضع پیش آمده،موقعیت فصلی و دایره روشنایی روزانه،با هم رآیی دیگر دوستان،قرار بر این شد که در ساعت 9:30 مسیر بازگشت را تا هر نقطه ای که پیمودیم،باز گردیم؛بر سرعت گام ها افزوده،وقت صبحانه را حذف نموده و خوردن ریز مغزی ها و تنقلات همزمان با پیمایش را جایگزین نمودیم.تلاش خود را به طور جدی صرف پیمایش نموده و مسیر رودخانه فصلی و خشکیده سوی شرقی محور قله اصلی را در پیش گرفتیم.در انتهای مسیر رودخانه بر یال سوی غربی و منتهی به قله سوار شدیم و با قرار گرفتن بر بلندای آن،ستیغ کنگره ای بسیار زیبا و البته خطرناک در راستای سوی غربی-شرقی قله،پیش رویمان قرار گرفت.کمی جلوتر و بالاتر رفته و برآورد نمودیم.عبور از فراز یال ناممکن بود. پایین تر آمدیم.راه پیش رو، مسیری با شیب متوسط 50-60 درجه از صخره تقریباً یکدست و سنگریزه های پراکنده(ساچمه ای) با طول مسیر حدود 80 متر در زیر پایمان بود.سقوط در این مسیر، امیدی برای بقای احتمالی باقی نمی گذاشت.(پدیده ای تقریباً شبیه راهرو رجب اما با پهنای بیشتر-حدود 70 متر و درجه شیب کم تر40-50).تنها گزینه پیش رو،”کمربُر”(TRAVERSE) دست به سنگ بود که با احتیاط فراوان به انجام رسید(دشوارترین بخش برنامه).

4 5 6 7 8

ساعت 9:30 پای یال سنگی منتهی به قله بودیم که در واقع ادامه همان ستیغ کنگره دار بود.برآورد رسیدن به قله 20 تا 30 دقیقه دیگر بود. با همراهی و مشورت دوستان،30 دقیقه وقت اضافه نمودیم و برای جبران، وقت اختصاصی ناهار و صبحانه را یکی نمودیم.مسیر یال در پایین دست، سنگی-ریزلی است وبا سوار شدن بر یال، سنگی- خاکی می شود.ساعت 10 صبح، گام نهادن بر قله همه را شادان نمود.دست ها را در دست یکدیگر نهاده و آخرین گام ها را دوشادوش هم پیمودیم.دستگاه GPS ارتفاع را 4100 متر نشان می داد.مشغول مناظر دور و نزدیک شدیم. دیدن گودترین مناطق ایران(بیابان لوت) و بلندترین نقطه کرمان(قله هزار) با یک گردش چشم، بر لذت صعود می افزود.سپاسگزار آفریدگار بودیم از بهره سلامتی خود و این همه زیبایی؛پلوار اُخرایی بغل دست و کوهستان آبی فام هزار در دوردست،کوهستان جوپار و…لاله زار و کوه شاه در پس زمینه و دشت لوت در سوی شرق و شمال تا شمال غربی،نگاره های زیبای این تابلو آفرینش بودند؛که هوای پاک و آرام جلوه آنها را ممکن می نمود. قله ای در سوی شرق و نزدیک قله گلچین با ارتفاع احتمالی حدود4000 متر، در نوع خود زیبا و چشم نواز می نمود.قله گلچین فاقد سنگ چین بود و حدود 10 قطعه سنگ متوسط را به یادگار بر آن چیدیم.عکس های یادگاری،تماس تلفنی با برخی دوستان و همچنین راننده، برای حضور و زمان سوار شدن برای بازگشت(17 تا 17:30) برقرار شد.

GOLCHIN

9

مسیر بازگشت را پیش گرفتیم.ساعت 12:15 بر بستر خشک رودخانه و سوی غرب قله با اختصاص 20 دقیقه، صبحانه را صرف نموده و بلافاصله حرکت نمودیم.ساعت 14:20 به محل شب مانی رسیده،وقفه ای بسیار کوتاه برای چیدن و تنظیم کوله های اصلی و باز هم ادامه راه برگشت.

10

ساعت 15 به جنگل سوخته رسیده و 15:30 در محل دوراهی رودخانه بودیم.وارد دره سکنج شده و در ساعت 17:15 به نقطه پایان پیمایش پیاده برنامه(آغاز دره) رسیدیم.خوشبختانه راننده هم آمده بود.با سوار شدن بر خودرو، راه کرمان را در پیش گرفته و با تماس تلفنی با مسئول گروه(جناب آقای رضوی علوی)ایشان را در جریان امر قرار داده و سرانجام در ساعت 18:30 به شهر کرمان و میدان سرآسیاب(نقطه آغاز برنامه) رسیده و بدرودی گفتیم تا درودی دیگر. سپاس از همه همنوردان.

سرپرست برنامه،گزارش و عکس: کامران حسین خانی

همنوردان: محمد دارابی نژاد،امیر رفعتی،محمدحسین احمدی و کامران حسین خانی

فایل کروکی مسیرGPS برنامه در آرشیو دفتر گروه موجود است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Scroll To Top