عکس هایی از اورست 1922 ؛ 92 سال پیش

عکس هایی از اورست 1922 ؛ 92 سال پیش

Members of the 1922 Everest Expedition.

                                   اعضای اکسپدیشن انگلسی 1922

تراست میراث کوهستان Mountain Heritage Trust یک موسسه انگلیسی است که بخشی از وظایف آن حفظ میراث فرهنگی کوهستان و تاریخ کوهنوردی است . عکسهایی که می بینید توسط این موسسه منتشر شده و مربوط به اکسپدیشن انگلیسی 1922 است . تلاش این اکسپدیشن در جبهه شمالی – تبت بود . در آن زمان جبهه ی جنوبی اورست و درهای کشور نپال بر روی غربی ها بسته بود . اکسپدیشن انگلیسی 1922 اولین اکسپدیشن کوهنوردی با قصد اولین صعود اورست بود . این اکسپدیشن همچنین اولین اکسپدیشن با قصد صعود اورست بدون اکسیژن بود . و مهمتر اینکه ، 1922 سالی است که انسان هنوز با پس لرزه های جنگ جهانی اول دست به گریبان است و این عکس ها نشان می دهند که کوهنوردی هیچگاه حتی در بدترین شرایط زندگی تعطیل نشده است . انسان جستجو گر از آن سوی آب ها به این سوی آمد تا راز کوه ها را کشف کند و بر بلندای این کره خاکی بایستد . و البته این امر در اشتراک با انسان این سوی آب در سال 1953با صعود اورست محقق شد .

The North Col and North Peak from the East Rongbuk Glacier near Camp 3.

                       گردنه شمالی و قله شمالی از یخچال رانگ باک نزدیک کمپ 3

The camp on the North Col  - 23,000 feet & the North Peak.

                        کمپ گردنه شمالی در ارتفاع 7000 متری و قله شمالی

East Rongbuk Glacier - view East from the North Col.

                                    یخچال رانگ باک از فراز گردنه شمالی

View West from the North Col.

                                             چشم انداز غربی از گردنه شمالی

 Finch and Bruce descending to the North Col after their second climb.

                        فرود دو تن از کوهنوردان به گردنه شمالی بعد از دومین تلاش

Mount Everest and the North Peak from the main Rongbuk Glacier.

                                قله اورست و قله شمالی از یخچال رانگ باک

http://www.mountain-heritage.org

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Scroll To Top