شرح وظايف سرپرست برنامه ها

logo bahman

شرح وظايف سرپرست برنامه

  1. سرپرست برنامه مي بايست قبل از سوار شدن اعضاء به وسيله نقليه كارت عضويت اعضاء و كارت بيمه ورزشي و صحت و سلامت افراد ميهمان را چك نمايد.
  2. سرپرست برنامه مي بايست نسبت به گرفتن فرم تعهد گروه از اعضاء ميهمان قبل از رسيدن به مقصد اقدام نمايد.
  3. سرپرست هر برنامه در طول انجام برنامه چنانچه ضرورتي ايجاد كرد كه از گروه جدا شود مي بايست فردي مطمئن از اعضاء گروه را به جاي خود قرار دهد.
  4. سرپرست هر برنامه مي بايست در ابتدا هر برنامه با اعضاء شركت كننده در برنامه صحبت كرده و تذكرات لازم را به آنها گوشزد نمايد و براي گروه ميان دار و عقب دار تعيين نموده و خود در جلو گروه حركت نمايد.
  5. سرپرست برنامه بايد قبل از شروع برنامه كليه لوازم و تجهيزات اعضاء را چك نمايد و از شركت اعضايي كه وسايل مناسب به همراه ندارند در برنامه جلوگيري بعمل آيد.
  6. سرپرست هر برنامه مي بايست طي مدت 2 روز پس از پايان برنامه گزارش و عكسهاي مربوط به برنامه را به دبير گروه تحويل نمايد.
  7. سرپرست هر برنامه در بازه زماني اجراي برنامه بعدي گروه ، پاسخگوي بخش نظرات مرتبط با برنامه خود مي باشد.
  8. در برنامه گلگشت كه ممكن است افراد ميهمان زيادي در گروه وجود داشته باشند سرپرست مي بايست نسبت به تعيين چندين نفر از اعضاء اصلي گروه جهت نظم دادن به حركت گروه و زير نظر داشتن اعضاء اقدام نمايد تا در طول مسير وقفه اي در صف و حركت گروه ايجاد نشود و صف بصورت پيوسته به حركت خود ادامه دهد.
  9. سرپرست مي بايست در صعود ها با توجه به وضعيت جسماني اعضاء نسبت به صعود آنها مجوز صادر نمايد و از صعود افرادي كه توانائي لازم را نداشته و باعث وقفه و كندي حركت گروه مي شوند جلوگيري بعمل آورد و آنها را در يك منطقه مستقر نموده و يك فرد مطمئن را براي سرپرستي آنها قرار دهد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

Scroll To Top